kommande projektresor

20160728_112329.jpg

Kommande resor/resor under planering

Angående nya projektresor så är några nu under planering
för resa under hösten 22 - vår 23:

  • Kenya: Oktober -22. Projektledare: Katarina Nielsen - katnil@telia.com

  • Rumänien: Okt. Behövs en optiker. Projektledare: Tomas Håkansson - tomhok@telia.com eller Thomas Skagerstedt, juni1956@hotmail.com

  • Madagaskar: Nov.  Projektledare: Karin Halldorf - karin@halldorf.com

  • Zambia i okt/nov. Vi har en projektledare och en optiker. Vi behöver en erfaren optiker och en erfaren assistent. (Kontaktperson: Åke Andersson Tel 070-600 69 11, 
    e-post: akeandersson@mail.se)

  • Mexiko: Jan - 23, Projektledare: Caroline Alvhamre - caroline-alvhamre@hotmail.com

Intresserad? Hör av er till respektive projektledare.