GDPR

Så här hanterar Vision For All personuppgifter i vårt medlemsprogram:

  • Ändamål: E-postutskick för inkassering av medlemsavgifter och utskick av informationsmaterial.

  • Kategorierna är namn, telefon, e-post. Personuppgifterna är endast namn och adress.

  • Uppgifterna lämnas icke ut till annan än till den enskilde medlemmen.

  • Ingen överföring sker till annan organisation.

  • Uppgifterna raderas på begäran av avgående medlem.

  • Vision for All registrerar EJ personnummer.

  • Säkerheten sköts av Mawik AB. Behörighet till medlemsprogrammet har de i Vision for All som är medlemsansvariga.

VISION FOR ALL
c/o Hjärta till Hjärta

Attorpsgatan 10

Box 1235
58112 Linköping

PlusGiro    90 06 61-0

Swisha      1239006610

Org. nr.      822003–6191

070-600 6911

0706 - 299728

  • Facebook
  • Instagram