top of page

Följ med på våra resor!

På våra resor brukar vi vara ungefär 5-8 personer, varav hälften brukar vara optiker och hälften assistenter.

Att delta i en projektresa med Vision For All är ett minne för livet, men också en tuff utmaning, som skiljer sig från den svenska vardagen. Du kommer att lära känna nya vänner, en ny kultur, få testa på ny mat och vara med om oväntade saker varje dag.

Kostnaden för en projektresa kallas "insamlingsmål" och för Latinamerika och Afrika ligger den på 18-20 000 kronor. Vi ser gärna att någon/några går in som sponsorer, helt eller delvis, tex Lions, en arbetsgivare, kyrkan, kompisgänget etc, för att engagera även fler i VFA:s arbete. Det går naturligtvis också att stå för kostnaden själv. Den som engagerat sig mycket i organisationen kan ansöka till styrelsen om ett bidrag från VFA:s resefond. För att få deltaga i en resa måste man vara medlem i VFA och ha varit med på minst en arbetsdag.

Resa, logi, mat och dryck under arbetsdagarna samt eventuella studiebesök står Vision For All för, ibland tillsammans med mottagande organisation. Den som vill anlända tidigare eller stanna några extra dagar för semester står själv för dessa kostnader.

Det är många som vill vara med och resa och alla är välkomna att ansöka om att få följa med på en resa till respektive projektledare. Denne kommer sedan att sammanställa en grupp som kan komma att samarbeta bra under de förhållandena som landet erbjuder.

bottom of page