top of page

Budget och redovisning

Viktigt att skicka in budgetförslaget till styrelsen för att få godkänt att fortsätta med planeringen av projektet. 

Kom ihåg att en budget är en prognos, försök att hålla dig så nära sanningen som möjligt, samtidigt som det är förståeligt att det blir mycket gissningar -det är helt OK!

Fråga gärna kassören om hjälp, vfa.kassor@outlook.com

Instruktioner för ekonomiredovisning

En enkel lathund för att förenkla insamlandet och redovisandet av kvitton. 

Kvittolösa transaktioner

För mindre utlägg

För större utlägg

Please reload

bottom of page