Budget och redovisning

Viktigt att skicka in budgetförslaget till styrelsen för att få godkänt att fortsätta med planeringen av projektet. 

Kom ihåg att en budget är en prognos, försök att hålla dig så nära sanningen som möjligt, samtidigt som det är förståeligt att det blir mycket gissningar -det är helt OK!

Fråga gärna kassören om hjälp, vfa.kassor@outlook.com

Instruktioner för ekonomiredovisning

En enkel lathund för att förenkla insamlandet och redovisandet av kvitton. 

Kvittolösa transaktioner

För mindre utlägg

För större utlägg

Please reload

VISION FOR ALL
c/o Hjärta till Hjärta

Attorpsgatan 10

Box 1235
58112 Linköping

PlusGiro    90 06 61-0

Swisha      1239006610

Org. nr.      822003–6191

070-600 6911

0706 - 299728

  • Facebook
  • Instagram