top of page

Börja här!

Grundläggande projektledarinfo med checklista för att komma igång med projektet. Alla tips du behöver komma ihåg att tänka på som projektledare.

2

Ekonomi

Samlad sida för alla dokument och mallar som rör ekonomi.

3

Deltagare

Mall för att fylla i alla uppgifter om deltagarna. Skicka in till kassören så fort som gruppen börjar byggas ihop, även om den inte är komplett. Detta underlättar kassörens arbete och det är helt ok att fylla på med information efterhand och skicka in en ny kopia.

Ha ett par kopior med att t ex lämna i receptionen på hotell för att underlätta incheckningen, då de gärna vill ha namn + passnummer.

4

Försäkringar

Försäkringsbrev och villkor

5

VFA:s stadgar

Vad står Vision For All för och vilka mål arbetar vi efter? 

2 sidor.

bottom of page