top of page

Ekonomi-mallar

Här hittar du dokument som du behöver inför budgetering, kvittohantering och redovisning.

Budget och redovisning

Viktigt att skicka in budgetförslaget till styrelsen för att få godkänt att fortsätta med planeringen av projektet. 

Kom ihåg att en budget är en prognos, försök att hålla dig så nära sanningen som möjligt, samtidigt som det är förståeligt att det blir mycket gissningar - det är helt OK!

Fråga gärna kassören om hjälp, vfa.kassor@outlook.com

2

Instruktioner för ekonomiredovisning

En enkel lathund för att förenkla insamlandet och redovisandet av kvitton. 

 

3

Kvittolösa transaktioner

För mindre eller större utlägg

bottom of page