top of page

Projekt-ledar-sidan

Här finns projektledarhandboken och många av våra mallar för att planera våra projektresor. Ni hittar det uppdelat enligt "projektledarinfo", "deltagarinfo" och "mallar".

Saknar ni något? Har ni ett dokument som ni använder er av och gärna delar med er av, skicka en kommentar, så lägger vi till det.

Ett tips är att trycka Ctrl+f för att söka efter dokument och ämnen på sidan!

Kontaktuppgifter

 

Tranås Resebyrå

För bokning av resa och hjälp med pris- och ruttalternativ kontakta:

 

Anders Höge   0140-37 50 20 

anders.hoge@tranas-resebyra.se

 

Telefonkonferens

Om det är svårt att träffas ofta innan resan är det ett trevligt alternativ med ett telfonmöte tillsammans med era resedeltagare. Många har samma frågor och det är bra att tillsammans gå igenom dessa innan avresa.

Stäm gärna av med styrelsen innan, så att vi inte redan har ett annat möte inbokat på tråden. 

Telefon:                08-124 107 04

Kod värd:              29 29 66

Kod deltagare:    14 64 83

Grundläggande info

Börja här!

Grundläggande projektledarinfo med checklista för att komma igång med projektet. Alla tips du behöver komma ihåg att tänka på som projektledare.

2

Ekonomi

Samlad sida för alla dokument och mallar som rör ekonomi.

3

Deltagare

Mall för att fylla i alla uppgifter om deltagarna. Skicka in till kassören så fort som gruppen börjar byggas ihop, även om den inte är komplett. Detta underlättar kassörens arbete och det är helt ok att fylla på med information efterhand och skicka in en ny kopia.

Ha ett par kopior med att t ex lämna i receptionen på hotell för att underlätta incheckningen, då de gärna vill ha namn + passnummer.

4

Försäkringar

Försäkringsbrev och villkor

5

VFA:s stadgar

Vad står Vision For All för och vilka mål arbetar vi efter? 

2 sidor.

Info till deltagare

6

Samtycke

​En samtyckesblankett till projektdeltagarna. Gäller för publicering av foton, namn m.m på vår hem- och Facebook-sida- Bra att ha deltagarnas godkännande då det publiceras en del bilder på våra resor.

7

Infoblad om landet

Anders Schippers har gjort en broschyr om resorna till Ghana med all möjligt information som projektdeltagarna oftast undrar över. En del arbete att göra första tillfället, men lätt att återanvända vid kommande resor till samma land. 

8

Information och anmälan

Att skicka ut till deltagarna för att understryka allvaret med att anmäla sig till en resa. Det sammanfattar information om hur pengarna de samlar in används, vad de kan förvänta sig och vad som förväntas av dem.

9

Parlör

Några användbara fraser på spanska för optiker och assistenter. Ofta mycket uppskattat då det ger den första känslan av vad som komma skall.

10

Packlista

Mycket ska kommas ihåg. Vad ansvarar reseledaren för och vad ska resenärerna packa? Du som reseledare bestämmer och delegerar ut ansvar.

Blandat

11

Statistik

Statistik för ålder, köns- och styrkefördelning att skriva ut.

12

Digital statistik

Om du tar med dator/iPad för att föra statistik. Dokumentet räknar själv ut totala antalet patienter och glasögon under resan och ger en summering i slutet.

13

Journalblad

Man kan fråga efter hur mycket som helst, eller göra det enkelt för sig. Här är två förslag på journalblad.

14

Styrkor att packa

Ett verktyg att räkna ut hur många av varje styrka som ska tas med beroende på antalet projektdeltagare. Instruktioner finns på första fliken i dokumentet, men det är ett lite omstädigt verktyg att använda. Det är baserat på statistik från ett par resor ca 2014.

15

Glasögon kvar i landet

Mycket ska kommas ihåg. Vad ansvarar reseledaren för och vad ska resenärerna packa? Du som reseledare bestämmer och delegerar ut ansvar.

16

Behov i landet

Instruktion på engelska som kan användas som information till mottagande organisation.

17

Info till tullen

Ibland önskar tullen se en förteckning över det material som ni tar in i landet, men som ni också har för avsikt att ta med ut ur landet igen. T ex provlåda, vertometer etc. Fyll på enligt era förutsättningar.

18

Brevpappersmall

För alla eventuella dokument du kan behöva skapa för eventuella myndigheter och andra organisationer.

19

Raptim

Ibland kan projektledaren välja att boka biljetterna som så kallade Raptim-biljetter vilket kan vara till fördel ibland. Fråga resebyrån om mer information. 

För att kunna resa på en sådan biljett krävs intyg som ni hittar mall på här.

20

Mall till namnskyltar

21

Exempel legitimation

Ibland vill myndigheterna se legitimationen på den medicinska personalen som ska arbeta i landet. Här är ett exempel på en svensk legitimation och översättningen av den till spanska.

22

Utvärdering efter resan

För att bli bättre och även för att fånga upp och behålla eldsjälar i föreningen kan en enkät delas ut till resenärerna. Det går att komma överens med annan projektledare eller medlem i styrelsen om att de ska samla in enkätsvaren, om det är känsligt att läsa svaren själv.

23

Diplommall

Vill du dela ut diplom till någon projektdeltagare, eller kanske en duktig skolelev som hjälpt till att tolka? Använd gärna denna mall. 

bottom of page